ផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតទាំង ១០​ នៅលើពិភពលោក

ផ្លូវគឺចរន្ដដ៏សំខាន់សម្រាប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ផ្លូវខ្លះហាក់បីដូចជាមិនមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្មាននោះទេក្នុងការបើកបរ។​ថ្ងៃនេះយើងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ផ្លូវដែលគួរឲ្យញញើតបំផុតចំពោះការធ្វើដំណើរ។ ផ្លូវទាំងនេះមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ និងស្លាប់ខ្ពស់បំផុត។ មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវពឹងផ្អែកលើផ្លូវទាំងអស់នេះក្នុងការធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗ។​ មនុស្សប្រមាណជា ១.៣​ លាននាក់ស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវទាំងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

តោះមកមើលថាតើផ្លូវទាំងនេះមានសភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណា៖

១. ផ្លូវ Sichuan-Tibet, ប្រទេសចិន

Sichuan Tibet Highway

២. The Stelvio Pass, ប្រទេសអ៊ីតាលី

The Stelvio Pass In Italy

៣. Los Caracoles Pass, ប្រទេស Chile

Chile Los Caracoles Pass

៤. Skippers Canyon Road, ប្រទេសនូវែលសេឡង់

Skippers Canyon Road In New Zealand

៥. The Zoji Pass, ប្រទេសឥណ្ឌា

Indias Zoji Pass

៦. Guoliang Tunnel Road, ប្រទេសចិន

Guoliang Tunnel In China

៧. The Karakoram Highway, ចន្លោះប្រទេសចិន និងប៉ាគីស្ថាន

Karakoram Highway Between China And Pakistan

៨. James Dalton Highway, អាលាស្កា

James Dalton Highway Alaska

៩. Jalalabad–Kabul Road, ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន

Jalalabad–Kabul Road Afghanistan

១០. North Yungas Road, ប្រទេសបូលីវៀ

The North Yungas Highway In Bolivia

By: Serpent

Source: Wonderslist