តើរៀនអង់គ្លេសយ៉ាងមិចបានឆាប់ចេះ? 

មាន៣ចំណុចដែលសិស្សត្រូវតែធ្វើដាច់ខាត៖

ទី១គឺត្រូវរៀនអោយចេះអានជាមុនសិន។ព្រោះនៅពេលយើងចេះអានបានត្រឹមត្រូវនោះ វាធ្វើអោយយើងរៀន ស្ដាប់និងរៀននិយាយបានលឿន ហើយបានត្រឹមត្រូវទៀតផង។ 

តើរៀនបែបណាដើម្បីចេះអានអង់គ្លេសបានត្រឹមត្រូវ?

 ទី២គឺយើងត្រូវរៀន បញ្ចេញសំលេងវាឲបានត្រឹមត្រូវ ជាមុនសិនដែលក្នុងនោះគឺយើងត្រូវរៀន សំលេងទាំង45សំលេងនៃភាសាអង់គ្លេសឲបានស្ទាត់ជំនាញព្រោះសំលេងពិតជាសំខាន់ណាស់។ បេីការបញ្ចេញសំលេងមិនបានល្អគឺនាំការប្រកបអានក៏មិនបានល្អដែរ​ ហេីយពេលនិយាយក៏មិនសូវបានល្អផងដែរ។ត្រូវចាំថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាសំលេង។

Screen Shot 2019 11 25 At 12.47.17 PM

ទី៣គឺត្រូវរៀនស្រះផ្សំ និងព្យញ្ជនៈផ្សំអោយបានយ៉ាងតិច78ទៀតដេីម្បីឲយេីងអាចរៀនប្រកបចាប់ពីរៀនបាន3 សំលេងដំបូង។​ ដូចគ្នាដែរការប្រកមអានឲបានត្រឹមត្រូវរិតតែសំខាន់ទៅទៀតព្រោះថាបេីយេីងចេះតែសំលេងតែយេីងមិនចេះប្រកមអាននោះគឺមានន័យថាយេីងអត់ចេះអានពាក្យរបស់អង់គ្លេសហេីយ។​ 

Photo_2019 11 25_13 11 56

Photo_2019 11 25_13 11 56

Photo_2019 11 25_13 11 53

សរុបមកវិញ​ដេីម្បីរៀនភាសាអងគ្លេសឲឆាប់ចេះគឺដាច់ខាតត្រូវចេះអានពាក្យវាឲបានត្រឹមត្រូវដោយមិនចាំបាច់បេីកមេីលវចនានុក្រមដេីម្បីរៀនអាន! ហេីយដេីម្បីអានបានគឺត្រូវមេីលចំណុចទី២និងទី៣ឡេីងវិញ។ 

ខ្ញុំមាន បង្រៀនតាមអនឡាញ ដោយគ្រាន់តែមានទូរសព្ទ័ និង អុីនធឺណេតគឺអាចរៀនបានពីផ្ទះរបស់លោកអ្នកតែម្ដង។ 

ថ្នាក់ថ្មីសំរាប់អ្នកអត់ចេះ និង ចេះខ្លះ គឺខ្ញុំទទួលសិស្សរាល់ថ្ងៃ! 

សូមទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ មុនពេលថ្នាក់ពេញ។

☎️ 077 921 007

☎️ 098 881 287

អាចទាក់ទងមកpageនេះបានដើម្បីចុះឈ្មោះ

https://www.facebook.com/studyenglishfromhome/