ស្ទីលដេកចម្លែកៗរបស់សត្វឆ្កែឃើញហើយទប់សំណើចមិនបាន!

បើសិនអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្ត និងធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែ អ្នកប្រហែលជាដឹងថាឆ្កែជាសត្វដែលស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់ណាស់។

ម្យ៉ាងវិញទៀតឆ្កែគឺជាសត្វដែលចូលចិត្តប្រឡែង ច្រើននិងពូកែខាងរាក់ទាក់រាល់ពេលដែលម្ចាស់ត្រលប់មកផ្ទះវិញ ហើយអ្វីដែលគួរអោយអស់សំណើចអំពីសត្វឆ្កែនោះ គឺថាពេលខ្លះសត្វចិញ្ចឹមប្រភេទនេះបានប្រើស្ទីលដេកប្លែកៗ ទៅតាមកន្លែងដែលវានៅ និងតាមទម្លាប់របស់វា។

ខាងក្រោមនេះគឺជាស្ទីលដេកចម្លែកៗដ៏គួរអោយអស់សំណើច ដែលម្ចាស់របស់ពួកវាថតបាន៖

30

Sl4

Sl5

Sl6

Sl7

Sl8

Sl9

Sl10

Sl11

Sl12

Sl18

Sl19

Sl20

Sl21

Sl22

Sl23

Sl24

Sl25

Sl26

Sl27

Sl28

Sl29

Sl30

Sl31

Sl32

Sleep1

Sleep2

Sleep3

 

តើស្ទីលដេកមួយណាដែលធ្វើអោយអ្នកទប់សំណើចមិនបាន?

 

By Geo

Source Photo Facebook