ដឹងហើយឆ្អែតបាយ! តើអ្នកដឹងទេថាបង្គាដែលអ្នកនិយមញ៉ាំរាល់ថ្ងៃ គឺជាសត្វកន្លាតនៃមហាសមុទ្រ?

បរទេស ៖ បង្គាគឺជាម្ហូបសមុទ្រដែលពេញនិយមបំផុត សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ គ្រប់មជ្ឍដ្ឋានដោយសារឱជារសដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់របស់វា ខុសពីសត្វកន្លាតដែលមានមនុស្សមិនតិចទេ ដែលខ្លាចនិងខ្ពើមអើមចំពោះសត្វប្រភេទនេះ ។

ប៉ុន្តែតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងរវាងបង្គា និងកន្លាត? បង្គាត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅប្រៀបប្រដូចទៅនឹងសត្វកន្លាត ដោយដាក់រហ័សនាមថា " កន្លាតសមុទ្រ "  ដែលពួកវាច្រើន ​ស៊ីប្រភេទដង្ហូវសមុទ្រ និងប្រភេទសារាយសមុទ្រល្អិតៗជាអាហារ ។

ហើយសម្រាប់បង្គារចិញ្ចឹមវិញ ​គេក៏ផ្តល់ចំណីដល់ពួកវាដោយចិញ្ចឹមនៅលើសំរាមសមុទ្រ ដូចគ្នាទៅនឹងសត្វកន្លាតចិញ្ចឹមលើកាកសំណល់ដី ដោយសត្វទាំងពីរនេះមួយចាត់ទុកជាសត្វល្អិត ដែលមានដៃជើងច្រើននៅក្នុងសមុទ្រ និងមួយទៀតចាត់ទុកជាសត្វល្អិតដែលមានដៃជើងច្រើននៅក្នុងផ្ទះ ៕

Baked Chili Shrimp Recipe 3 1200

65393182_2344110225870984_1224134136843730944_n

67339808_447200285885845_4805944773590384640_n

69392578_632808447245904_506733508736057344_n