នៅចាំបានទេតួហុងកុងល្បីៗទាំងនេះ? ​តើមួយណាជា Idol អ្នក?

កាល​ពី​ ២០ ៣០​ឆ្នាំ​​មុន អ្នកដែលចូលចិត្តតាមដានខ្សែភាពយន្តហុងកុង ​ច្បាស់ណាស់ប្រាកដ​ជា​ចាំ​បាន​នូវ​រូបរាងរបស់​ពួក​គេ ដោយសារតែសមត្ថភាពសម្តែង និងរូបរាងស្រស់សង្ហារស្រស់ស្អាត។

តែជាក់ស្តែងមក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​ នេះតើអ្នកនៅចាំរូបរាងរបស់ពួកគេដែរឬទេ  ដោយតារាសម្តែងខ្លះនៅតែបន្តការសម្តែង ​និងតារាខ្លះទៀតចូលនិវត្ត  ដោយរូបរាងរបស់ពួកគេអាចនឹងប្រែប្រួលខ្លះ។

ដូច្នេះមកតាមដាន ​ការប្រែប្រួលរូបរាងរបស់តារាហុងកុងល្បីៗខាងក្រោមនេះ ៖

49495949_388912401875935_5932483964840181760_n

49304767_388912731875902_1043666762186358784_n

49329091_388912605209248_3037514503680950272_n

49380603_388912498542592_7790054756264706048_n

49411167_388912638542578_4117622525775577088_n

49413374_388912885209220_1936511478576185344_n

49756928_388912801875895_913535631143993344_n

49769560_388912761875899_8023893791133925376_n

49802102_388912915209217_2034152565003780096_n

49948877_388912435209265_6344501667899113472_n

49949450_388912525209256_4287751471769845760_n

50014464_388912678542574_5183002267493597184_n

50060712_388912951875880_2767782006212263936_n

50119442_388912465209262_361605618911412224_n

50282463_388912845209224_3260804587770085376_n

50327553_388912571875918_6105094955254939648_n