ឃើញហើយអស់សំណើច! តែប្រុសៗភាគច្រើនសុទ្ធតែមានទម្លាប់ទាញអាវលាត់ចេញក្បាលពោះទាំងអស់បែបនេះឬ ?

មនុស្សប្រុសភាគច្រើនពេលដែលនៅផ្ទះ  ឬនៅម្នាក់ឯងភ្លេចខ្លួនចូលចិត្តព្រលែងខ្លួន ​ដោះអាវ ​ស្លៀកខោខ្លី ​ពិតណាស់ប្រុសៗស្ទើរតែ ​៩០% ​មានទម្លាប់បែបនេះ។

ក្រៅពីទម្លាប់ខាងលើ  ទម្លាប់មួយទៀតនៃមនុស្សប្រុសប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញតែមីនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ ​តែការពិតមនុស្សប្រុសគឺចូលចិត្តទាញអាវឡើងទៅលើក្បាលពោះពេលភ្លេចខ្លួនណាស់ ​មិនដឹងជាក្តៅស្អុះ ​ឬទម្លាប់បែបនេះទេ។

មានមនុស្សជាច្រើនបានសរសេររៀបរាប់ទាំងអស់សំណើចពេលឃើញបណ្តុំរូបបុរសទាញអាវលាត់ឡើងលើក្បាលពោះបែបនេះ  ថាជាម៉ូតថ្មីរបស់បុរសៗ ​តែការពិតវាជាទម្លាប់ទៅហើយ។

តោះ មកតាមដានរូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖

74426368_917348248680958_8162328957975265280_n

76916294_917348542014262_2960162533522014208_n

78192030_917347982014318_2523233264232038400_n

78258204_917348072014309_6535235096725684224_n

78298696_917348515347598_6446380044506890240_n

78341519_917348458680937_8157085764979523584_n

78528701_917348435347606_3358458632114012160_n

78529864_917348158680967_2041828234202447872_n

78609085_917348345347615_7067560889649463296_n

78612522_917348335347616_4216606790210551808_n

78648614_917348552014261_7072498186484449280_n

79106378_917348012014315_7261864557285474304_n

79295539_917348288680954_1380373609574301696_n

79309159_917348428680940_148094870412591104_n

79407989_917348185347631_7769656281538756608_n

79585197_917348115347638_6376686378993844224_n

79825964_917348382014278_990846605840089088_n

79851598_917348218680961_5474418633205612544_n

79877046_917348055347644_2269457218808053760_n

79963678_917347965347653_1827510040441913344_n