រូបភាពអស់សំណើចនៅក្នុងចង្ក្រានបាយរបស់ស្រីៗ ​ដែលគ្រប់គ្នានិយាយថាជាស្នាដៃកូនពៅ – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

រូបភាពអស់សំណើចនៅក្នុងចង្ក្រានបាយរបស់ស្រីៗ ​ដែលគ្រប់គ្នានិយាយថាជាស្នាដៃកូនពៅ

ជាការពិតណាស់ ​មនុស្សស្រីត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកដែលចំណាប់ចំនួនជាងគេនៅក្នុងស្នាដៃចម្អិនបាយម្ហូបនៅក្នុងចង្ក្រានបាយ  សម្រាប់គ្រួសារ ​កូនៗ ​និងប្តីជាដើម។

ជាក់ស្តែងមិនមែនសុទ្ធតែស្រីៗទាំងអស់អាចចម្អិនម្ហូបបានល្អទេ ​អ្នកខ្លះចម្អិនម្ហូបឆ្ងាញ់ ​អ្នកខ្លះមិនឆ្ងាញ់ ​ឯអ្នកខ្លះវិញមិនអាចសូម្បីតែចម្អិនសោះតែម្តង ​រហូតអាចធ្វើឱ្យចង្ក្រានបាយរញ៉េរញ៉ៃ  ឬអាចអុកឡុកឱ្យចង្ក្រានបាយក្លាយជាមើលមិនយល់យែម្តង។

តោះ! នាំគ្នាមកទស្សនារូបភាពចង្ក្រានបាយក្រោមស្នាដៃស្រីៗ ​ដែលមើលហើយគួរឱ្យអស់សំណើចដូចខាងក្រោម ៖

20583004 7647887 Image A 91_1572880983726

67794234_1090853977772413_5783393297670078464_n

67842298_1090853994439078_136629270532325376_n

67876286_1090853934439084_1796791708491448320_n

67898682_1090854021105742_2251437404344811520_n

67901376_1090853794439098_6994957014426189824_n

67929912_1237539806427512_1985562414573158400_n

67940684_1090853861105758_757886849560608768_n

67970869_1090854027772408_8093984839906099200_n

68239395_1090853894439088_6998049768836431872_n

68257956_1090853941105750_1682703130703167488_n

68328090_1090853841105760_4580504203671109632_n

68602196_1090853821105762_8723535588466098176_n

68748310_1090853891105755_2486303271405223936_n

72892093_1287115401467667_2116657319096877056_n

73024530_1287115311467676_7174865373320183808_n

73292370_1287115348134339_9154498808879513600_n

73381254_1287115281467679_1094950643090587648_n

74187824_1287115418134332_2096396347748909056_n

78402421_152481519465464_7491861469030514688_n

80033331_275311706758528_3933197639402651648_o

Candied Yams

Caramel Overcooking

Cooking Fails6

Funny Kitchen Cooking Fails 19 5890621d79158__605

Funny Kitchen Cooking Fails 20 58906272867e5__605

Funny Kitchen Cooking Fails 27 58918e4983470__605

Funny Kitchen Cooking Fails 34 58919b07eba8c__605

Funny Kitchen Cooking Fails 41 58919ebb3714f__605

Funny Kitchen Cooking Fails 46 5892ecafc9747__605

Funny Kitchen Cooking Fails 63 5893081081f4d__605

Funny Kitchen Cooking Fails 91 58933d54a9a5f__605

Funny Kitchen Cooking Fails 92 58933ee7aa1bf__605

Funny Kitchen Cooking Fails 94 58934480b9450__605

Funny Kitchen Cooking Fails 96 589345f30177a__605

Funny Kitchen Cooking Fails 108 5893573ebe412__605

Funny Kitchen Cooking Fails 109 58942f931fe07__605

Funny Kitchen Cooking Fails 116 589436bc5377b__605

Funny Kitchen Cooking Fails 162 5894a25130977__605

Funny Kitchen Cooking Fails 174 58984411e4724__605

Funny Kitchen Cooking Fails 234 5899a7939855e__605

Funny Kitchen Cooking Fails 235 5899a893a9039__605

Maxresdefault

Pressure Cooker Nightmare

Short Sighted Bread