ស្វែងយល់ពីលេខកូដរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង ១០

នៅតាមបណ្តាប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ដែលជាការសម្គាល់បញ្ជាក់នៃប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជា ភាសា ទង់ជាតិ អត្តសញ្ញាណជាតិជាដើម។ យោ​ងតាម សៀវភៅ​ អាស៊ាន របស់លោកគង់សុខហេង បានឲ្យដឹងពីលេខកូដមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ប្រទេសទាំង ១០ដែលជាសមាជិកអាស៊ាន) ដែលអ្នកគួរតែស្វែងយល់។ដូចនេះយើងមកដឹងពីលេខកូដរបស់ប្រទេសនីមួយៗទាំងអស់គ្នា៖

១. ​ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានលេខកូដប្រទេស+៦០

Malaysia

២.  ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មានលេខកូដប្រទេស +៦២

Indonesia

៣.  ប្រទេសភីលីពីន មានលេខកូដប្រទេស+៦៣

Phillipines

៤.  ប្រទេសសិង្ហបុរី មានលេខកូដប្រទេស+៦៥

Singapore

៥.  ប្រទេសកម្ពុជា មានលេខកូដប្រទេស+៨៥៥

Cambodia

៦.  ប្រទេសថៃ​ មានលេខកូដប្រទេស+៦៦

Thailand

៧.  ប្រទេសព្រុយណេ មានលេខកូដប្រទេស+៦៧៣

Brunei

៨.  ប្រទេសវៀតណាម មានលេខកូដប្រទេស+៨៤

Vietnam

៩.  ប្រទេសភូមា(មីយ៉ាន់ម៉ា)​​​ មានលេខកូដប្រទេស​​+៩៥

Myanma

១០. ប្រទេសឡាវ មានលេខកូដប្រទេស+៨៥៦

Laos

 

រៀបរៀងដោយ៖ ស្រីណាង

សម្រួលដោយ៖ Serpent