តើធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះទេ? អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្លាចនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវដ៏គួរឱ្យរន្ធត់របស់ពួកគេជាមួយពិភពលោក!! – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

តើធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះទេ? អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្លាចនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវដ៏គួរឱ្យរន្ធត់របស់ពួកគេជាមួយពិភពលោក!!

មិនអីទេបើអ្នកឃើញរូបភាពទាំងនេះអាចនិយាយបានថាគួរអោយចង់សើចក៏ថាបាន។ អ្នកចិត្តសាស្រ្តសម័យថ្មីមិនអាចយល់ស្របទេថាអាចថតជាប់រូបភាពមិនគួរឲ្យជឿបានដូចជាការថតជាប់រូបខ្មោច។

នាពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំ បានប្រមូលរូបថតនិងវីដេអូគួរឱ្យភ័យខ្លាចមួយចំនួនដែលពិពណ៌នាអំពីសុបិន្តអាក្រក់ៗ។

រូបភាពនេះដូចខ្សែភាពយន្តបែបភ័យរន្ធត់បែបប្រពៃណីរបស់ជប៉ុន!

When your dark side prevails:

“Cheese!”

“He was stalking my car.”

Scary signs are everywhere.

“My morning starts with a creepy rabbit in my coffee.”

“Come here human. Put out your hand. Everything’s gonna be fine...”

Imagine that you have to cross this river...

Mickey Mouse from a horror film

This one’s even creepier...

“I’ve played enough video games to know that there’s definitely a secret way to the next level.”

Creepy looking tree

“Saw this new painting in my buddy’s house. I want one. Who did this?”

Fish tank figurine

The scariest thing ever

Don’t ask the driver to give you a lift.

Little Mermaid: The Zombie Apocalypse

Creative BBQ

A gnome necromancer

“His hobby is to sit and stare at me. It’s creepy.”

“When you work at a place with a giant cabinet full of heads...”

“I wish I’d never seen this Bart Simpson.”

Bonus: The pause button icon in Spotify is off-center by 1 px.

What gives you the shivers? Would you want to hang a creepy portrait in your home like the one on this list? Share your impression with us!

Preview photo credit HAHATUN_HAHA / Reddit