ពិតជាកម្របានឃើញណាស់នូវកម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ពីកុមារភាព ដែលត្រូវបានថតសារឡើងវិញម្តងទៀត!!!

ពេលយើងទាំងអស់គ្នានឹកដល់វ័យកុមារភាពរបស់យើងប៉ុន្តែមិនអាចត្រឡប់ទៅរកភាពអតិតកាលនោះវិញបានទេ។ ហេតុនេះហើយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺរណែតបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីធ្វើឱ្យកុមារភាពរបស់ពួកគេមានភាពរស់រវើកឡើងវិញ ដោយបង្កើតឡើងនូវរូបភាពដែលពួកគេបានថតនាពេលនោះ មកមើលម្តងទៀត។ ពួកគេថែមទាំងបានជ្រើសរើសយកសម្លៀកបំពាក់ នឹង ទីកន្លែងដែលស្រដៀងគ្នាដើម្បីថតរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឡើងវិញផងដែរ។

គេហទំព័រ៖ kalib9 បានប្រមូលរូបថតមួយចំនួន របស់មនុស្សដែលចូលចិត្តរូបកាលពីកុមារភាពរបស់ពួកគេ មកថតវាសារឡើងវិញ។

១. ខ្ញុំ ហើយ នឹង បងប្រុស ទាំងពីរ កាលពី​ ១៨ឆ្នាំមុន គ្មានម្នាក់ណាប្លែកឡើយ

1

២. ម៉ាក់ បានជួយថតរូបអោយយើងម្តងទៀតនៅថ្ងៃ Christmas

2

៣. វាគ្រាន់តែជាកាកំសាន្ត

3

៤. ខ្ញុំជ្រើសរើសយកជីវិតបែបនេះ

4

៥. កាដូរថ្ងៃ Christmas សំរាប់ ម៉ាក់ៗម្តងទៀត ពេលខ្ញុំអាយុ ២៧ឆ្នាំ

5

៦. ប៉ាៗ នៅតែធ្វើរឿងដដែល ទោះ៣០ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ

6

៧​ . អាយុ៥ឆ្នាំ នឹង អាយុ២៨ឆ្នាំ

7

៨. រូបភាព កាលពីខ្ញុំកំពុងលេង Game នឹង មកដល់ឥលូវមិនខុសគ្នាទេ

8

៩. គោលដៅនៃជីវិត

9

១០. ឆ្នាំ ១៩៨៦ ជាមួយ នឹង​ឆ្នាំ ២០១៩

10

១១. ត្រូវបានគេយកមកអោយមើលឡើងវិញកាលពី ២០ឆ្នាំមុន

11

១២. បានរកឃើញដំបង នឹងអាវយឺត ហើយយកមកពាក់ឡើងខប់

12

១៣. ពីរនាក់បងស្រី នៅតែមិនប្តូរ

13

១៤. មិនគួរអោយជឿកាលពី ៥០ឆ្នាំមុន

14

១៥. ខ្ញុំ នឹងបងប្រុសទាំងបីនាក់កាលពី៣៥ឆ្នាំមុន

15

១៦. រូបភាពរបស់ខ្ញុំ កាលពីអាយុ៥ឆ្នាំ មានតែមួយសន្លឹក

16

១៧. ថតរូបរំលឹកឡើងវិញ ជាមួយគ្រួសារ

17

១៨.​ ១១ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ យើងនៅតែជាបងប្អូនជីដូនមួយដ៏ល្អដដែល

18

១៩. ខ្ញុំហើយនឹងប៉ារបស់ខ្ញុំ មួយពព្រិចភ្នែក ៣៤ ឆ្នាំទៅហើយ

19

២០. កាលពីឆ្នាំ ១៩៩៣ នឹង មកដល់ ២០១៣ គាត់នៅតែខ្លាំង

20

២១. ព្រះអង្គម្ចាស់ ជិះសេះសកាលពី ២០ឆ្នាំមុន

21

២២. ៣០ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយ គាត់នៅតែចង់អង្គុយបែបនេះ

 

22

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅរូបភាពការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍មួយណាជាងគេ?តើអ្នកធ្លាប់បង្កើតរូបថតតាំងពីកុមារភាពរបស់អ្នកទេ? ចែករំលែកវាជាមួយយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម ៖ Bright side