រូបភាពឈុតក្រៅឆាក និងឈុតក្នុងសាច់រឿងពិតក្នុងការផលិតភាពយន្តហូលីវូដ ដែលខ្លះមើលទៅគួរអោយអស់សំណើច

ក្នុងការផលិតខែ្សភាពយន្តជាពិសេសរឿងហូលីវូដ ផលិតករបានប្រើ បច្ចេកទេសរៀបចំឆាក និងប្រើការកាត់តរូបភាពប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសព្វ ដើម្បីទទួលបានឈុតឆាកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ អ្នកទស្សនា។​

ហើយបើនិយាយអំពីការថតរឿងក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នទៀត វិស័យផលិតខ្សែភាពយន្ត គឺកាន់តែទំនើបជាងមុនទៅទៀតដោយសារតែ គេបានអភិវឌ្ឍនកម្មវិធីកាត់ ដោយប្រើ Software ល្អឥតខ្ចោះ ដែលធ្វើអោយសាច់រឿងមើលទៅដូចពិតៗតែម្តង។ តាមពិតទៅ ឈុតឆាកដ៏អស្ចារ្យក្នុងសាច់រឿងដែលមានទស្សនីយភាពល្អ គឺភាគច្រើនគេគ្រាន់តែរៀបចំថតនៅក្នុងស្ទីយោ ហើយយកទៅរចនាបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពឈុតក្រៅឆាក និងក្នុងសាច់រឿងពិតនៃការផលិតភាពយន្តហូលីវូដ៖

1#

Hollywood1

#2

Hol2

#3

Hol3

#4

Hol4

#5

Hol5

#6

Hol6

#7

Hol7

#8

Hol8

#9

Hol9

#10

Hol10

#11

Hol11

#12

Hol12

#13

Hol13

#14

Hol14

#15

Hol15

#16

Hol16

#17

Hol17

#18

Hol18

#19

Hol20

#20

Hol21

#21

Hol22

#22

Hol23

#23

Hol24

#24

Hol25

#25

Hol26

#26

Hol27

#27

Hol29

#28

Hol30

#29

Hol31

#30

Hol32

#31

Hol33

#32

Hol34

#33

Hol35

#34

Hol36

#35

Hol37

#36

Hol38

#37

Hol39

#38

Hol40

#39

Hol41

#40

Hol42

#41

Hol43

#42

Hol44

#43

Hol45

#44

Hol46

#45

Hol49

#46

Hol50

#47

Hol51

 

ដោយ Hanuman

ប្រភព digitalsynopsis.com