30 រូបភាពបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យ និងស្មោះត្រង់របស់សត្វឆ្កែដែលគួរអោយស្ងើចសសើរ

សត្វឆ្កែគឺជាសត្វដ៏ឆ្លាតអស្ចារ្យណាស់បើសិនជាយើងបង្វឹកវាអោយបានដិតដល់។ ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀត វាជាសត្វដែលស្រលាញ់ម្ចាស់ខ្លាំង ហើយស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់ណាស់ ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ពួកវាមួយចំនួនត្រូវបានគេយកទៅហ្វឹកហាត់ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើសឹកសង្រ្គាម ឬកិច្ចការងារយោធាណាមួយ។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពបង្ហាញពីសេចក្តីកា្លហាន និងភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេដែលមើលទៅគួរអោយស្ងើចសរសើ៖

#1

Dog1

#2

Dog3

#3

Dog4

#4

Dog5

#5

Dog6

#6

Dog7

#7

Dog8

#8

Dog9

#9

Dog10

#10

Dog11

#11

Dog12

#12

Dog13

#13

Dog14

#14

Dog15

#15

Dog16

#16

Dog17

#17

Dog18

#18

Dog19

#19

Dog20

#20

Dog21

#21

Dog22

#22

Dog23

#23

Dog24

#24

Dog25

#25

Dog26

#26

Dog27

#27

Dog28

#28

Dog29

#29

Dog30

#30

 

ដោយ៖ ហនុមាន

ប្រភពរូបភាព៖ ហ្វេសប៊ុក