ឈុតខ្លីៗនៃភាពយន្តដែលល្បីៗនឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ២០២០!!! ចំនួន ១២ភាពយន្តនេះនឹងចេញក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដែលនឹងធ្វើអោយយើងរំភើបទប់ចិត្តមិនមើលមិបាន! – Kalib9 បច្ចេកវិទ្យា | Pelklas

ឈុតខ្លីៗនៃភាពយន្តដែលល្បីៗនឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ២០២០!!! ចំនួន ១២ភាពយន្តនេះនឹងចេញក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដែលនឹងធ្វើអោយយើងរំភើបទប់ចិត្តមិនមើលមិបាន!

ទាំងនេះសុទ្ធតែជាភាពយន្តកំពុងតែដំណើរការឆ្ពោះទៅរកទស្សវត្សថ្មីសំរាប់មនុស្សជំនាន់ថ្មី។ ពួកគេនឹងបង្កើតខ្សែភាពយន្តថ្មីៗនិងពេញចិត្តបំផុតដែលខុសពីអតីតកាល។ យើងនឹងចងចាំជារៀងរហូតនូវស្នាដៃដែលមានការផ្លាស់ប្តូរពីហ្គេមទៅជាខ្សែរភាពយន្តក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាគំនិតបង្កើតថ្មីរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ ២០២០នេះ ។

គេហទំព័រ៖ kalib9 យើងមានការស្រឡាញ់ខ្សែភាពយន្ត ហើយពេលនេះយើងបានរៀបចំ ១២ភាពយន្តដែលគម្រោងនឹងចាក់ផ្សាយក្នុងឆ្នាំ ២០២០ថ្មីៗនេះ។

1. Dolittle

1

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ១៧ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

2. Little Women

2

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ៣០ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០

3. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

3

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០

4. The Invisible Man

Elisabeth Moss In Leigh Whannell's 'The Invisible Man'

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០

5. Mulan

5

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០

6. The New Mutants

6

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ៣ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២០

7. Black Widow

7

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០

8. Scoob!

8

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០

9. The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

9

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០

10. Wonder Woman 1984

10

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០

11. Ghostbusters: Afterlife

11

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០

12. The King’s Man

12

មើលឈុតខ្លីៗ

ថ្ងៃដែលត្រូវបញ្ចាំង: ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០

តើតួអង្គមួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ? តើខ្សែភាពយន្តមួយណាដែលធ្វើអ្នករំភើបជាងគេ ហើយអ្នកនឹងមើលវានៅឆ្នាំក្រោយនេះ?

តើអាចប្រាប់ពួកយើងពីគំនិតរបស់អ្នកនៅកន្លែងមតិយោបល់ខាងក្រោមបានទេ?

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម ៖ Bright side