រូបភាពសត្វឆ្កែ នឹងសត្វឆ្មាជាង ២០សន្លឹកដែលអ្នកបានឃើញហើយគ្មានពាក្យអ្វីត្រូវនិយាយ! យើងបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមពីរប្រភេទនេះ!

សត្វតែងតែធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាប្លែកៗឬមុខគួរឱ្យស្រលាញ់របស់ពួកគេខណៈពេលដែលពួកគេជាប់នឹងចង្អៀតឬគិតថាចានបង្គន់ជាកន្លែងដែលគួរឱ្យចង់គេង។ ទោះបីជាពួកគេនៅពេលខ្លះមានភាពល្ងីល្ងើរបន្តិចក៏ពួកគេនៅតែគួរអោយស្រឡាញ់និងអាចយកឈ្នះចិត្តរបស់អ្នកណា!

គេហទំព័រ៖ kalib9 យើងចូលចិត្តមើលរូបថតនៃសត្វដែលមានលក្ខណៈប្លែកៗនិងចង់ចែករំលែកវាជាមួយអ្នក។ រូបភាពសត្វដែលគួរឱ្យអស់សំណើចទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីឱ្យស្រស់ស្រាយច្រចាំថ្ងៃ។

1#

1

2#

2

3#

3

4#

4

5#

5

6#

6

7#

7

8#

8

9#

9

10#

10

11#

11

12#

12

13#

13

14#

14

15#

15

16#

16

17#

17

18#

18

19#

19

20#

20

21#

21

22#

22

តើរូបថតណាដែលធ្វើឱ្យអ្នកសើចជាងគេ?

តើអាចប្រាប់ពួកយើងពីគំនិតរបស់អ្នក នៅកន្លែងមតិយោបល់ខាងក្រោមបានទេ?

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម ៖ Bright side