គេសួរថាម៉េចបានជាខ្ញុំគ្មានសង្សារ ខ្ញុំតបថាមិនខ្វះអ្នកសុំធ្វើសង្សារទេ តែខ្ញុំត្រូវការមនុស្សច្បាស់លាស់ជាមួយខ្ញុំ ជាជាងសង្សារមួយខែពីរខែ

មនុស្សស្រី តែងតែត្រូវបានមតិក្នុងសង្គមខណៈបើនាងមាន ឬគ្មានសង្សារ សុទ្ធតែត្រូវគេវាយតម្លៃ ឬនិយាយពីក្រោយខ្នងជានិច្ចកាល។ នៅពេលឃើញនាងមានសង្សារ បណ្ដើរទៅណាមកណារហូត មនុស្សខ្លះចូលចិត្តវាយតម្លៃថានាងមានសង្សារ បណ្ដើរគ្នា មិនគោរពប្រពៃណី ។ល។ តែដល់ពេលនាង នៅគ្មានសង្សារយូរពេក គេក៏អាចនិយាយថា នាងគ្មានអ្នកស្រលាញ់ ឬរើសច្រើនពេក ទៅវិញ។

2 B9bdb5fa44d7d39ac4f43f76c9d06fdc

087310a41bfa4ec35b5c5a7ccfad758d

ហេតុអ្វីគេចូលចិត្តសួរនាងថា ហេតុអ្វីក៏នាងមិនព្រមយកសង្សារ ឬយកប្ដីទៅ? នារីម្នាក់បានឆ្លើយតបទៅវិញថា «ខ្ញុំមិនខ្វះទេអ្នកដែលសុំខ្ញុំធ្វើសង្សារ ឬមកតាមចែរចង់ខ្ញុំនោះ តែសម្រស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹង ហើយខ្ញុំមានការងារធ្វើ រកចំណូលបានសមរម្យប៉ុណ្ណឹង ហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវទៅយកមនុស្សដែលតាមញ៉ែ គ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ ដើម្បីត្រឹមធ្វើជាសង្សារ មួយខែពីរខែនោះ? គ្មានអ្នកណាចង់នៅព្រៅ ឬក៏ចង់នៅម្នាក់ឯងនោះទេ តែមកពីយើងមិនទាន់ជួបអ្នកច្បាស់លាស់នឹងយើង ដូច្នេះបើយកសង្សារគ្រាន់តែបែកគ្នាដដែល អ៊ីចឹង យើងនៅម្នាក់ឯងវិញវាប្រសើរជាង»។

91509a4e4dddd93e4bafa9407135a30a

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4c6f5651674e6836785a657372773d3d2d3230392e3135363435316637633365623264366133333532333235373439352e6a7067

ខាងលើនេះ គ្រាន់ជាការលើកឡើងរបស់នារីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ខណៈយើងមិនអាចលើកបង្ហាញថា នារីៗទាំងអស់ សុទ្ធតែមានការគិតដូចនាងនោះឡើយ ប៉ុន្តែចំណុចល្អក្នុងសម្ដីខាងលើរបស់នាងគឺ នាងចង់​លើកបង្ហាញថា ការដែលយកសង្សារត្រឹមតែកំដរមួយពេល មួយខែពីរខែ វាគ្មានតម្លៃទេ គួរស្វែងរកអ្នកដែលច្បាស់លាស់នឹងខ្លួន ហើយអាចដឹកដៃទៅជួបគ្រួសារ ទើបជារឿងប្រសើរ៕

Txw

CkL_z9TUkAAn2q2

អត្ថបទដកស្រង់