រូបថត២០សន្លឹកនេះអាចបញ្ជាក់ថាស្នេហាមិនកំណត់ដោយអាយុនោះទេ(ក្តីស្រលាញ់មិនចេះចាស់នោះទេ)

យើងជឿជាក់ថាអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានឧបសគ្គអ្វីចំពោះសេចក្តីស្នេហាពិតឡើយ។ ក្តីស្រលាញ់មិនចេះចាស់នោះទេ។

#1 រីករាយជាមួយធម្មជាតិជាមួយគ្នា

Love 1

#2

Love 2

#3 ដុបគ្នាដេីរលេង

Love 3

#4 លេងសេីចជាមួយគ្នា

Love 4

#5 ឱបគ្នាឱ្យតឹង

Love 5

#6 កាន់តែតឹង

Love 6

#7 ពាក់អាវយឺតដែលត្រូវគ្នា

Love 7

#8 ឱបនៅទីសាធារណៈ

Love 8

#9 ធ្វេីប្លែកៗនៅតាមផ្លូវទៅផ្សារទំនើប

Love 9

#10 យួរឥវ៉ាន់ជាមួយគ្នា

Love 10

#11 ធ្វើឱ្យមុខគួរឱ្យអស់សំណើច

Love 11

#12 ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរផ្សងព្រេងថ្មី

Love 12

#13 រាំ

Love 13

#14

Love 14

#15 សាកល្បងអ្វីដែលថ្មី

Love 15

#16 ខ្មាស់អៀនគ្នា

Love 16

#17 ដើរកាន់ដៃគ្នា

Love 17

#18 លោតលេងលើគ្រែ

Love 18

#19 ប្រកាសសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេម្តងហើយម្តងទៀត

Love 19

#20

Love 20

ប្រភព៖ BrightSide