មនុស្ស ១៩ នាក់កើតនៅក្រោមផ្កាយសំណាង!!!

អ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាពិតជាមានសំណាងណាស់ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោត, មួកសុវត្ថិភាពជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នក ឬរកឃើញចិញ្ចៀនដែលបាត់បន្ទាប់ពី ១០ ឆ្នាំ។ ពេលខ្លះជីវិតផ្តល់ឱ្យយើងនូវឱកាសទីពីរហើយយើងហៅថាផ្កាយសំណាង។

គេហទំព័រ៖ kalib9 បានរកឃើញរូបភាពចំនួន ១៩ សន្លឹករបស់មនុស្សដែលច្បាស់ជាកើតមកក្រោមតារាសំណាង។

1#

1

2#

2

3#

3

4#

4

5#

5

6#

6

7#

7

8#

8

9#

9

10#

10

11#

11

12#

12

13#

13

14#

14

15#

15

16#

16

17#

17

18#

18

19#

19

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកកើតនៅក្រោមផ្កាយសំណាង។

ចែករំលែករូបថតរបស់អ្នកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side