បណ្ដុំរូបភាពអស់សំណេីច​ នៃវិធីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិច តែផ្ដល់អត្ថន័យអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ​ !

សព្វថ្ងៃនេះពិភពលោកគឺកំពុងតែបារម្ភអំពីការកេីនឡេីននៃអ្នកប្រេីប្រាស់ប្លាស្ទិកជាច្រេីនលេីសលប់ជុំវិញពិភពលោក​ ដែលចំនួនទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាប្រទេសជុំវិញសកលក៏កំពុងតែរៀបចំផែនការយ៉ាងណាជួយកាត់បន្ថយប្លាស្ទិកដែលអាចប្រេីប្រាស់របស់ផ្សេងជំនួនវិញបាន ។

ចំណែកឯតាមផ្សារទំនេីបសព្វថ្ងៃក៏បានព្យាយាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យយកកន្រ្តកឫក៏អ្វីផ្សេងមកជំនួសប្លាស្ទិកក្នុងការដាក់របស់របរវិញ​ ។

ដោយឡែកយេីងក្រឡេកមកមេីលរូបភាពអស់សំណេីចទាំងអស់នេះវិញដែលពួកគេទាំងអស់នេះព្យាយាមច្នៃរបស់ដែលអាចដាក់របស់របរបានក្រៅពីប្លាស្ទិកដែលប្រេីហេីយបោះចោល​ តែមេីលទៅដូចកំប្លែងតែវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ !

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ៖

80808332_2695897327157415_4100341969673256960_n

80957774_2695896200490861_8470970049509720064_n

80976615_2695895980490883_4457867189264842752_n

81017538_2695897860490695_546943873029505024_n

81020063_2695897253824089_3303531901683236864_n

81021558_2695897630490718_5293268221309222912_n

81030075_2695896537157494_3016929730453569536_n

81040032_2695896857157462_7589731683373416448_n

81040945_2695897403824074_806126955861639168_n

81065829_2695897517157396_347484101449613312_n

81111642_2695896277157520_2228706766672101376_n

81130920_2695897830490698_4073716698606206976_n

81161513_2695896887157459_11296180600307712_n

81189620_2695896560490825_5194979818885611520_n

81205184_2695897050490776_3959315507328319488_n

81227205_2695896370490844_1246382548473348096_n

81250742_2695896627157485_2777695645429923840_n

81262113_2695897223824092_8223319546572832768_n

81311573_2695896943824120_7408834816281411584_n

81364027_2695897157157432_8894613305620955136_n

81391423_2695896027157545_6358121928317730816_n

81403591_2695897293824085_405640758956130304_n

81489713_2695897760490705_8786633120515358720_n

81496104_2695896713824143_8390185936624812032_n

81533520_2695896740490807_3511962502734807040_n

81540674_2695897000490781_4904674423774117888_n

81618435_2695897360490745_3576894664424292352_n

81645711_2695897693824045_3951780141826310144_n

81659438_2695896147157533_8756254172585656320_n

81687991_2695896617157486_8911925502747344896_n

81765906_2695897123824102_7786824184943869952_n

81810720_2695896383824176_3230963245191790592_n

81981219_2695896447157503_7272353477307662336_n

81991859_2695897087157439_4961450034546606080_n

82003607_2695896437157504_8965176014816673792_n

82066195_2695897577157390_2199328705036156928_n

82083314_2695897200490761_2594766386928549888_n

82128475_2695896270490854_4415130353409196032_n

82211047_2695896777157470_2187618755876487168_n

82266333_2695896073824207_3268314840598315008_n