តើអ្នកអាចរកឃើញនិមិត្តសញ្ញាណាមួយដែលត្រឹមត្រូវទេ?

យោងតាមស្ថិតិមនុស្សម្នាក់មើលឃើញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពី ៤០០០ ទៅ ១០០០០ ក្នុងមួយថ្ងៃ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុននៅជុំវិញពិភពលោកចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនឯងនិងនិមិត្តសញ្ញារបស់ពួកគេអាចអោយគេស្គាល់បាន។

គេហទំព័រ៖ kalib9 ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកដោយការធ្វើតេស្តសាមញ្ញនេះ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺឆ្លើយសំណួរដដែលក្នុងករណីនីមួយៗ - តើLOGOមួយណាត្រឹមត្រូវហើយមួយណាក្លែងក្លាយ? អ្នកអាចរកឃើញចម្លើយត្រឹមត្រូវដោយពិនិត្យលើរូបភាព។

1

2

3

4

5

6

7

8

9

១០

10

១១

11

១២

12

១៣

13

១៤

14

១៥

15

១៦

16

១៧

17

តើអ្នកទទួលបានលទ្ធផលអ្វី? តើស្លាកសញ្ញាមួយណាបង្កឱ្យមានការសង្ស័យធំបំផុតនៅពេលអ្នកឆ្លើយ?

ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side