ឆ្កែដែលគួរអោយស្រលាញ់!!! មនុស្សជាង ២០នាក់ដែលមានឆ្កែ ដែរមើលទៅដូចជាឆ្កែយក្ស!

សត្វចិញ្ចឹមកាន់តែធំវាកាន់តែរីករាយនិងមានសុភមង្គលដែលនាំទៅដល់ម្ចាស់របស់វា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានសំណួរមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលក្រឡេកទៅមើលប្រភេទសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមដ៏ធំ - តើមានប៉ុន្មានអ្នកនៅលើផែនដីដែលចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែប្រភេទនេះ? តើវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ទេ?

គេហទំព័រ៖ kalib9 មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះទំហំនៃសត្វឆ្កែយក្សទាំងនេះដែលយើងបានរកឃើញអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនេះពីអ្នកគង្វាលជនជាតិអេស្ប៉ាញ។

1. Did you even notice the girl in this photo?

1

2. “May I have this dance?”

2

3. It seems someone will have to stay on the sofa as long as the dog wants to.

3

4. Nothing unusual here, just an average Spanish Mastiff...

4

5. “Excuse me, what’s for dinner tonight?”

5

6. Do you want to look elegant? Get yourself a Great Dane.

6

7. “This is Ginger. She’s my new Tibetan Mastiff puppy. That’s right. PUPPY.”

7

8. A good friend will always help you get something from the top shelf.

8

9. You don’t need a sofa with a dog like this.

9

10. Kids grow so fast...but dogs grow even faster.

10

11. “I’m 6 feet tall and the dog next to me is Shamir.”

11

12. “I may have gotten bigger but my desire to be held has remained constant.”

12

13. Perfect sun protection

13

14. The most charming dire wolf in the world

14

15. Everyone loves hugs.

15

16. “I’ll sit here for a while. I’m not too heavy, am I?”

16

17. Nothing can scare you when you have such a giant friend.

17

18. It’s hard to believe that both of these dogs descended from wolves.

18

19. When you’re a good boy but your owner is always stroking the cat:

19

20. “He looks more like a human in a dog’s costume.”

20

21. Is that a dog or a bear?

21

តើឆ្កែប្រភេទណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងនេះ: ឆ្កែរោមខ្លីឬរោមវែង?

ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side