ឆ្កែកូនកាត់២ពូជគួរអោយស្រលាញ់!!! ២០សន្លឹកជាងនៃសត្វឆ្កែ ដែលមនុស្សចង់បានពូជធម្មតាតែទទួលបានការបង្កាត់ពូជប្លែកជំនួសវិញ!

នៅលើពិភពលោកមានពូជឆ្កែច្រើនជាង ៣៤០ ពូជ។ ប៉ុន្តែអ្នកបង្កាត់ពូជមិនចង់បញ្ឈប់ត្រឹមនោះទេពួកគេបន្តពិសោធនិងលាយពូជដែលពេញនិយមបំផុតដើម្បីមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើង។ ភាគច្រើននៃពូជថ្មីទាំងនេះសុទ្ធតែមានឈ្មោះជាផ្លូវការហើយ ពួកគេមួយចំនួនកំពុងរង់ចាំឈ្មោះថ្មីបន្តរទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនេះវាធ្វើអោយយើងកាន់តែស្រឡាញ់ពួកគេ ព្រោះពួកគេគួរឱ្យស្រឡាញ់។ នៅចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទមានរូបថតដែលបានជាប់ប្រាក់រង្វាន់របស់សត្វឆ្កែដែលពណ៌របស់វាគ្រាន់តែជាគំនិតថ្មីរបស់មនុស្ស។ ប៉ុន្តែយើងមិនច្បាស់ទេថាឆ្កែនេះពិតឬអត់។

គេហទំព័រ៖ kalib9 ពិតជាពេញចិត្តនឹងរូបថតរបស់សត្វឆ្កែដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃគុណសម្បត្តិល្អបំផុតនៃការបង្កាត់ពូជពីរផ្សេងគ្នា។ ពួកគេគួរឱ្យស្រឡាញ់!

1. Shih Tzu + Poodle = Shih-poo

1

2. Labrador + Poodle = Labradoodle

2

3. Golden retriever + Dachshund = Golden Dachshund

3

4. Poodle + Corgie = Corgiepoo

4

5. German Shepherd + Chow-Chow = Chow Shepherd

5

6. Labrador Retriever + Husky = Labsky

6

7. Schnauzer + Poodle = Schnoodle

7

8. Bulldog + Dalmatian = Bullmatian

8

9. Pomeranian + Husky = Pomsky

9

10. Bulldog + Pug = Bullpug

10

11. Pitbull + Husky = Pitsky

11

12. Beagle + German Shepherd = Beagle Shepherd

12

13. Husky + Corgi = Horgi

13

14. Yorkshire Terrier + Poodle = Yordle

14

15. Alaskan Malamute + Husky = Alaskan Husky

15

16. Jack Russell Terrier + Chihuahua = Jackahuahua

16

17. Husky + Golden Retriever = Rehusky

17

18. Chow-Chow + Shar-Pei

18

19. Berner Sennenhund + Dachshund

19

20. Corgi + Chow-Chow

20

21. Beagle + Shiba Inu

21

22. Husky + Chihuahua

22

រូបថតដែលបានជាប់ប្រាក់រង្វាន់

23

សត្វឆ្កែមកពីពូជចម្រុះនៅក្នុងរូបថត ៥ ចុងក្រោយពីការចងក្រងនេះមិនមានឈ្មោះជាផ្លូវការទេ។ សូមណែនាំឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកចង់ដាក់។

ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side