ពិតជាមិនធ្លាប់បានឃើញមែន!!! ២០+ ដែលបង្ហាញថាពិភពលោកនៅយើងតែមានរូបភាពជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍យើង!

វាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីនៅលើលោកនេះដែលអាចធ្វើឱ្យមនុស្សសម័យទំនើបភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងបានឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមិនអាចស្រមៃបាន។ ប៉ុន្តែធម្មជាតិ និងការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សមិនស្ថិតនៅកន្លែងតែមួយទេហើយយើងនឹងឃើញគំរូប្លែកៗនៅលើសត្វឬរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ អ្នកនឹងឃើញអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើង។

គេហទំព័រ៖ kalib9 យើងស្វែងរកអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងប្លែកខុសៗគ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលចិត្តវាដែរ។

“These tumbleweeds that piled up in front of my brother’s house.”

1

Frozen water formed an ice crater in a waterfall.

2

Gorilla paw with vitiligo

3

“The end of this tabby cat’s tail is orange.”

4

This natural color that shows under the bark on this tree

5

This lightbulb contains 9 smaller lightbulbs.

6

A piece of ice in the shape of Iceland, found in Iceland

7

Magical circles

8

Arctic hares

9

This plant is growing out of a wall.

10

“How the cactus scratched my fence in the wind last night”

11

“My dessert fork has a tiny fork inside it.”

12

The prongs weren’t cut on this fork.

13

This unique wooden bicycle frame design

14

Ice that formed around this berry

15

The winter creeping through this keyhole

16

What it looks like when a cat licks cheese:

17

“The oil in the tire track left at my job”

18

The golden record/rocket pizza cutter

19

A rock inside a rock

20

“My garbage can made a garbage can-shaped ice cube.”

21

“The logo on my umbrella only shows up when it’s wet.”

22

“My kitten has DOUBLE double fangs!”

23

Perfect moment

24

តើរូបភាពមួយណាដែលអ្នកគិតថាគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ? តើលោកអ្នកមានរូបភាពអ្វីដែលប្លែក នឹងគួរអោយចាប់អារម្មណ៍អាចបង្ហាញអោយយើងបានដឹងដែរឬទេ?

ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side