អ្នកសៀមរាបប៉ះអ្នកកំពង់សោម! គីទ្បូម៉ែតគ្រាន់ជា​ចំងាយ ឆា្ងយប៉ុនណាក៏គង់ជួបគា្ន បេីជាគូ​គឺ​គង់តែជួបគ្នាបែបនេះ

មនុស្សស្រលាញ់គ្នា  ពេលមាននិស្ស័យមិនថាឆ្ងាយ ​ឬជិតប៉ុណ្ណា  បើនិស្ស័យស្នេហ៍មកដល់គង់តែបានជួបគ្នាជាគូពិតដូចបំណង។

ជាក់ស្តែងគូស្នេហ៍មួយគូដែលកំពុងតែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ត្រូវបានគេដឹងថាជាស្នេហ៍ពិត ​បើទោះបីជាមានចម្ងាយឆ្ងាយពីគ្នា  ឆ្លងខេត្ត  ឆ្លងទឹកដីយ៉ាងណាក៏ដោយ ​បែរជាមាននិស្ស័យអាចស្គាល់គ្នាជួបគ្នាដោយចៃដន្យ ​រហូតក្លាយជាចំណងស្នេហា។

14

5

បេីយោងតាម​រយៈ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​​ Lee Ka បានរៀបរាប់ថា៖  «គីទ្បូម៉ែត គ្រាន់ជា​ចំងាយ ឆា្ងយប៉ុនណាក៏គង់ជួបគា្ន បេីជាគូ​គឺ​ជួប​ចៃដន្យ​រហូតមាន​ពេលនេះ​នៅ​មួយគា្នយូរៗ (អ្នកសៀមរាប និង អ្នកកំពង់សោម) សម្រស់ KDART LA TENTE​ ពេលថៃ្ងលិច​ »៕

1

2

4

3