ធានាថាប្លែកជាមួយនឹងការផ្តល់អោយពីធម្មជាតិ! ទាំងនេះជារូបភាពដ៏ចម្លែកដែលធម្មជាតិបានបង្ហើតឡើង ដើម្បីបង្ហាញដល់ពិភពលោកទាំងមូល!!!

ពិភពលោករបស់យើងពិតជាសម្បូរទៅដោយភាពចម្រុះ ដូច្នេះយើងមិនអាចដឹងអំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះទេ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា យើងមិនដឹងថាស្រមោចអាចសាងសង់ស្ពានបណ្តោះអាសន្នរបស់ពួគវា ដោយប្រើខ្លួនរបស់គ្នាវា ដើម្បីឱ្យស្រមោចដទៃទៀតអាចឆ្លងកាត់បាន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ផងដែរ។

នៅពេលនេះគេហទំព័រ Kalib9 សង្ឃឹមថាអ្នកក៏ចូលចិត្តរៀនអំពីការពិតថ្មីៗនិងអស្ចារ្យអំពីភពផែនដីរបស់យើងដែរ។ នៅទីនេះយើងខ្ញុំបានប្រមូលផ្តុំរូបថតមួយចំនួនមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយយើងជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកដជាពេញចិត្ត។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

7

#7

8

#8

10

#9

12

#10

13

#11

14

#12

20

#13

21

#14

24

#15

25

#16

26

#17

27

#18

28

#19

#20

តើរូបថតមួយណាដែលអ្នកគិតថាវាជាការកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុកសម្រាប់អ្នក? ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមនេះ!

ប្រែសម្រួល៖ Crusher

ប្រភព៖ Bright Side