ចៃដន្យអីយ៉ាងហ្នឹង! រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមពីមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ស៊ីជាមួយបរិស្ថានជុំវិញខ្លួន

ភាពចៃដន្យខ្លះ យើងអាចនឹងភ្ញាក់ផ្អើល ខណៈបើសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកបានស្លៀកពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាត ស្រាប់តែវាចៃដន្យជាមួយកម្រាលព្រំ ឬក៏ឡានក្រុងវិញ តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា?

រូបខាងក្រោមនេះ នឹងធ្វើឱ្យអ្នកសើចដោយមិនដឹងខ្លួន ខណៈរូបភាពរបស់មនុស្សមួយចំនួន បានចៃដន្យជាមួយរឿងរ៉ាវប្លែកៗ។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

26195620_10157015226051840_5613826690978125094_n

26229818_10157015222396840_7111885640704549593_n (1)

26230092_10157015226046840_1151882507246463554_n

26230711_10157015222781840_8168652730647656498_n

26231176_10157015222961840_8556774901195290274_n

26238944_10157015225731840_239502134231184452_n

26239595_10157015225741840_3019959451738059283_n

26678103_10203826291655744_477643912313234919_o

26734349_10157015222936840_5455803385150328884_n

26758541_1727545597298422_7440114632508801435_o

26804434_10157015222526840_3299888978325402306_n

26805358_10157015222776840_659353251748426383_n

26805497_10157015222821840_6339223944677993413_n

26904414_10157015225761840_2562018273704607730_n

61754416_692912841145537_6767259658236198912_n