រឿងកំប្លែងទាំង ១២ ដែលនឹងបន្លឺសំឡេងកណ្តឹងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេលួចស្រឡាញ់! – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

រឿងកំប្លែងទាំង ១២ ដែលនឹងបន្លឺសំឡេងកណ្តឹងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេលួចស្រឡាញ់!

មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្វែងរកស្នេហាពិតរបស់ពួកគេទេ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលតម្លៃរបស់វាពិតជាមិនអាចវាស់វែងបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្រលាញ់ហើយអ្នកមិនអាចខ្វះគេបានក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ពេលមានពួកគេក្នុងជីវិត អ្នកគួរតែដឹងថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងមិនគួរឱ្យជឿ។ ដូចគ្នានឹងអ្នកគំនូរលួងធុយដែលបង្ហាញពីស្នេហានៅក្នុងរឿងកំប្លែងប៉ះនិងកំប្លែងរបស់នាង។

គេហទំព័រ៖ kalib9 ចូលចិត្តរឿងកំប្លែងទាំងនេះពីព្រោះពួកគេរំលឹកយើងពីអ្វីដែលបង្ហាញពីភាពសាមញ្ញនៃសុភមង្គលរបស់មនុស្ស។

1#

1

2#

2

3#

3

4#

4

5#

5

6#

6

7#

7

8#

8

9#

9

10#

10

11#

11

12#

12

តើស្នេហាពិតសម្រាប់អ្នកគឺជាអ្វី?

ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side