ការស្រែកឃ្លានអាហាររបស់អ្នក អាចអោយដឹងអំពីសុខភាពរបស់អ្នក!!!

ការឃ្លានអាហារភាគច្រើនមានពីរប្រភេទគឺការជ្រើសរើសនិងមិនជ្រើសរើស។ មិនជ្រើសរើស (ការឃ្លានអាហារជាទូទៅ) អាចមានន័យថាអ្នកស្រេកទឹកឬឃ្លាន, ប៉ុន្តែការជ្រើសរើស (ការលោភចង់បានផលិតផលជាក់លាក់) គឺជាចិត្តសាស្ត្រនិងគីមីស្មុគស្មាញដែលរាងកាយរបស់អ្នកអាចប្រើដើម្បីអោយដំណឹងមកអ្នក។

គេហទំព័រ៖ kalib9 យើងបានចងក្រងបញ្ជីនៃការជ្រើសរើសដែលមានអត្ថន័យ ហើយអត្ថន័យនៃការលោភលន់អាចជាអ្វីដែលយើងបានពិចារណាអំពីមូលហេតុដែលយើងមិនចង់ញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អនៅចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកស្រេកឃ្លានសូកូឡា

1

ប្រសិនបើអ្នកឃ្លាននំដូណាត់បង្អែមនិងព្យាបាល

2

ប្រសិនបើអ្នកឃ្លានឈីស

3

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានឈីប

4

ប្រសិនបើអ្នកឃ្លានសូដា

5

ប្រសិនបើអ្នកស្រេកឃ្លានទឹកកក

6

ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនចង់ញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែ?

7

តើអាហារប្រភេទណាដែលអ្នកចង់បាន? តើអ្នកជំនួសអាហារសម្រន់មិនល្អជាមួយអ្វី?

ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side