ដំណឹងល្អ!​ ទស្សនីយភាពរឿង ព្រះអនរុទ្ធនិងព្រះនាងឱស្សា នឹងការសម្តែងក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ!

ភ្នំពេញ៖ ទស្សនីយភាពរឿង ព្រះអនរុទ្ធ និងព្រះនាងឱស្សា នឹងធ្វើការសម្ដែងជូននៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ បើតាមការបង្ហោះពីទំព័រ មហាវេស្សន្តរជាតក កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។

Screen Shot 2020 01 22 At 11.31.18 AM

ទស្សនីយភាពខាងលើ នឹងធ្វើការសម្ដែងនៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះ ដោយក្រុមសិល្បកំពុងហ្វឹកហាត់បន្ថែម និងកំពុងត្រៀមរៀបចំលក់សំបុត្រដើម្បីឱ្យទស្សនិកជនអាចចូលរួមគាំទ្រ និងទស្សនាបាន។

81965190_2932114123505889_5737397024018399232_n

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីទស្សនីយភាព ព្រះអនរុទ្ធ និងព្រះនាងឱស្សា ក្នុងស្រុកនឹងមាននាំមកជូនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ៕

ប្រភពរូបភាព៖ https://www.facebook.com/sapinethavy/media_set?set=a.2946714428712525&type=3

82048045_2932113780172590_190678058108190720_n

82086405_2932113966839238_1579557528289673216_n

82143410_2932113983505903_7010305646994128896_n

82196394_2932114063505895_3337956128985186304_n

82299726_2932114260172542_8435952253432496128_n

82401609_2932113923505909_1688995451065335808_n

82436283_2932114336839201_3592552337069047808_n

82458795_2932114080172560_4308306124391579648_n

82476801_2932114116839223_5653449388547112960_n

82479265_2932114306839204_635796073390014464_n

82529434_2932114040172564_865320109235765248_n

82540792_2932113773505924_4064590863764815872_n

82786504_2932113876839247_8401377526181527552_n

82799886_2932113880172580_1778171350226042880_n

82945830_2932114250172543_8213104147247923200_n

82993050_2932113766839258_1725635353211043840_n

83403536_2932114343505867_736384263296909312_n

83628945_2932114186839216_6728682214738886656_n