គ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់ពេក រៀបចំពិធីតាមបែបសាសនានៅចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តពោធិសាត់ ដើម្បីរំដោះគ្រោះនិងសុំសេចក្តីសុខ

ថ្មីៗនេះ ​ដោយសារតែនៅក្នុងម្តុំព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តពោធិសាត់ ចេះតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ញឹកញាប់ខ្លាំងពេក ​រដ្ឋបាលស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានរួបរួមគ្នាធ្វោះបិធីបុណ្យបែបសាសនាមួយ។

82918761_1142626896097041_1457652956131229696_n

83241299_1142627086097022_5508926719744016384_n

ដោយយោងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុក Savane Pat បានរៀបរាប់ថា៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ ទាំងរដ្ឋបាលស្រុកបរិបូណ៌ និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង២ខេត្ត បានរៀបចំពិធីតាមបែបសាសនា នៅចំណុចព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិសាត់ ដើម្បីរំដោះគ្រោះ និងសុំសេចក្តីសុខដល់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ ជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងញឹកញាប់ក្នុងខេត្ត។

S 245

ទោះបីនេះជាជំនឿ ​តែក៏យើងមិនគួរប្រមាថដែរ ​ជាពិសេសអ្វីដែលចម្បង ​សូមរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផង !

84462289_1142626842763713_3137652924612608000_n

83491916_1142627296097001_825525703935000576_n

83381171_1142626946097036_407032744971862016_n

82854987_1142627142763683_8193726878306009088_n

82829929_1142627196097011_8530308540282175488_n