គ្រាន់តែជាក្តីស្រម៉ៃសម្រាប់ខ្ញុំ! ផ្ទះស្ងប់ស្ងាត់តូចមួយ រស់នៅជាមួយប្រពន្ធមួយ នឹងកូន ២នាក់!!!

សម្រាប់មិត្តភក្តិដែលអានអត្ថបទ ការណែនាំពីរបៀបធ្វើឱ្យផ្ទះត្រជាក់ ដោយមិនខ្ជះខ្ជាយចរន្តអគ្គិសនី យើងបានលើកយកផ្ទះស្អាតមួយជាឧទាហរណ៍ ពីការងាររបស់ Tm_design ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអ្នកទៅមើល។ ដូចជាផ្ទះនេះជាដើមពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់។

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

ប្រែសម្រួល៖ Crusher

ប្រភព៖ ihome