ផ្ទះក្នុងក្តីស្រម៉ៃ! ចង់មានផ្ទះរស់នៅជាមួយគ្រួសារតូចមួយ ដែលប្រកបដោយសុភមង្គល!!!

មនុស្សម្នាក់តែងតែមានស្រម៉ៃរាងៗខ្លួន ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេតែងតែសួរខ្លួនឯងថា "តើក្តីស្រម៉ៃរបស់ខ្ញុំអាចក្លាយជាការពិតដែរ​ រឺទេ?"។ ក្តីស្រម៉ៃទាំងនោះ មានច្រើនដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់ តែអ្វីដែលយើងគិតថាវាពិសេសជាងគេនោះគឺ ផ្ទះក្នុងក្តីស្រម៉ៃ ដែលប្រកបដោយសុភមង្គលរបស់យើង។ ដើម្បីលើទឹកចិត្តខ្លួនឯងអោយកាន់ខ្ពស់ យើងបានលើកយក ផ្ទះដែលមានរចនាបថដ៏ល្អឥតខ្ចោះ បែបទំនើបទាន់សម័យ ដោយលាយបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងម៉តចត់។ រចនាបថសហសម័យ ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញភ្នែក នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយក៏ជាផ្ទះដែលយើងតែងតែគិតថា ថ្ងៃណាមួយវានឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធរបស់យើង។

1

#1

2

#2

3

#3

4

#4


5

#5

6

#6

7

តើអ្នកធ្លាប់គិតថា ចង់បានផ្ទះបែបនេះសម្រាប់រស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកដែរ ឬទេ? តើអ្នកយល់យ៉ាងណាជាមួយផ្ទះមួយនេះ? សូមប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានូវយោបល់របស់អ្នក!

ប្រែសម្រួល៖ Crusher

ប្រភព៖ ihome108