គូណាស្វីតជាងគេបើសមដូចៗគ្នានោះ! នេះជាគូស្នេហ៍តារា ១០គូ ដែលមកអបអរសាទរថ្ងៃពិសេសរបស់មនុស្សខ្លួនឯងស្រលាញ់

ថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រគឺជាថ្ងៃពិសេសធំមួយ ​នៅក្នុងថ្ងៃពិសេសជាច្រើនទៀត ​ដែលមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែចង់ឃើញេះត្តមានក្រុមគ្រួសារម៉ាក់ប៉ាដែលចិញ្ចឹមបីបាច់មកអបអរសាទរ ​ហើយសូម្បីតែមនុស្សសំខាន់ជាទីស្រលាញ់ ​ក៏ជាបុគ្គលមួយរូបនៅក្នុងបុគ្គលពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់រូបចង់ឱ្យមកអបអរខ្លួនដែរ។

សម្រាប់តារាថៃជាច្រើនរូប ​នៅក្នុងថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រមនុស្សជាទីស្រលាញ់មិនថាតែមនុស្សប្រុស ​ឬស្រីទេ ​ពួកគេសុទ្ធតែមកអបអរថ្ងៃពិសេសរបស់មនុស្សពិសេសរបស់ខ្លួន ​ថែមទាំងមានកាដូ និងបាច់ផ្កាជាប់ដៃជូនមនុស្សជាទីស្រលាញ់ទៀតផង។

នៅក្នុងនោះ គូស្នេហ៍តារាថៃល្បីៗដែលមកអបអរថ្ងៃពិសេសថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្ររបស់មនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់មានដូចជា៖ Yaya  និង  Nadach , Mark និង Kimmy Berly, Mai davika និង Ter chantavit , Bella ranee និង Weir, Mint និង Pupae, Tor និង Nmeen, Ken និង Esther , Bow និង Mik ,Ton និង Taew , Mook និង Toy  ​រួមទាំងគូស្នេហ៍ដទៃល្បីៗជាច្រើនរូបទៀត។

តើគូណាខ្លះដែលជាគូជាទីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកដែរ? 

ប្រភពរូបភាព៖ Thai Star Cambodia FC

83673083_137211044426979_3144828599488479232_n

83726325_137210977760319_6078229127364608_n

83784106_137210941093656_4235258823859765248_n

83847646_137211154426968_6447124087461380096_o

83848111_137211177760299_2724059037275521024_n

84116503_137210924426991_8051535006650073088_o

84163445_137211017760315_6834528063091376128_n

84168830_137211107760306_8644981774788591616_n

84513052_137211084426975_56029059557097472_n

84515191_2233612743602419_1116454088347746304_n

84868735_137210984426985_8192412510939250688_n