អានហើយទប់សើចមិនបាន! ​មកមើលឃ្លាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្មេងណាខ្លះដែលអ្នកចងចាំមិនភ្លេចដល់ឥឡូវ?

បើយើងបកត្រលប់ទៅកាន់ ​៥ឆ្នាំ ​១០ឆ្នាំ ​ឬជិត ២០ឆ្នាំមុន ​ទូរទស្សន៍គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ពេញនិយមមួយបន្ទាប់ពីវិទ្យុដែលមានអ្នកគាំទ្រ និងទស្សនាច្រើន ​ដូច្នេះហើយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរទស្សន៍ក៏មានការពេញនិយមច្រើនរាប់មិនអស់ និងមានជាហូរហែរចាក់ផ្សាយជូនអ្នកទស្សនាចន្លោះកម្មវិធីទូរទស្សន៍គោលជាដើម។

ជាក់ស្តែង នៅក្នុងបណ្តាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន  ក្រៅពីរូបភាពល្អ ច្បាស់ និងមានភាពទាក់ទាញ ​ការបញ្ចូលសំឡេង និងឃ្លាប្រយោគគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ព្រមទាំងបង្កប់ភាពកំប្លុកកំប្លែង ​គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចទាក់ទាញអ្នកទស្សនា និងគាំទ្រឱ្យចងចាំផលិតផលទាំងនោះ ដែលអាចនិយាយបានថាសព្វថ្ងៃក្មេងៗជំនាន់មុនដែលពេញវ័យក៏នៅតែចាំឃ្លាប្រយោគទាំងនោះមិនភ្លេចឡើយ។

Photo_2020 02 06_23 22 04

Photo_2020 02 06_23 22 03

Photo_2020 02 06_23 22 02

Photo_2020 02 06_23 22 05

Photo_2020 02 06_23 22 06

Photo_2020 02 06_23 22 02 (2)

ចុះតើឃ្លាប្រយោគផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយណាដែលអ្នកចងចាំជាងគេកាលពីក្មេង? តោះ មកអានឃ្លាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពេញនិយមកាលពីសម័យក្មេងៗដូចខាងក្រោម ៖

ប្រភពរូបភាព៖ Euphoria Jeon 

1

83392784_197332387987665_2986217793709408256_n

84108866_197351177985786_2217337623167369216_n

84190327_197332501320987_8098053243382267904_n

84248413_197348121319425_3923692601898696704_n

84311754_197332424654328_806557668066983936_n

84348387_197332467987657_2393031936244187136_n

84451837_197333504654220_2255795335861370880_n

84526448_197332361321001_5730221027019980800_n

84554997_197332531320984_7923482695613546496_n

84570306_197332557987648_1105658855552974848_n

84627676_197332331321004_4119812907556929536_n

84686776_197358731318364_8708854660103929856_n

Photo_2020 02 06_23 23 09

Photo_2020 02 06_23 23 11