លេងតែបាល់សោះគេរចនាកាសម៉ូដថ្មីឲម៉ាឡូយ

Don C ឈ្មោះពេញថា Don Crawley ដែលជា Designer នោះបានសហការជាមួយ Beats ដើម្បីរចនានូវម៉ូដកាសថ្មីសម្រាប់កីឡាករបាល់បោះ LeBron James ដែលមានកាស Beats Studio 3 Wireless និង Powerbeats Pro

Don C

គោលបំណងក្នុងការធ្វើនេះគឺសម្រាប់រចនាជាពិសេសសម្រាប់ LeBron James ដែលប្រើប្រាស់វាក្នុងអំឡុងកម្មវិធី NBA All-Star Weekend។ សម្រាប់ចំនួននៃកាសដែលដាក់លក់គឺមានកំណត់ទៀតផង។

កាសថ្មីទាំងពីរនេះមានគឹយកពណ៌តាមទង់ជាតិតំណាងឲទីក្រុង Chicago ដែលជាកន្លែងរៀបចំកម្មវិធី NBA All-Star Weekend ឆ្នាំ​ ២០២០​ នេះដោយមានពណ៌ខៀវលាយខ្មៅហើយមានផ្កាយតូចៗពណ៌មាសនិងក្រហម។

Https___hypebeast.com_image_2020_02_don C Custom Beats Studio3 Wireless Powerbeats Pro Lebron James Nba All Star Weekend 2

កាសទាំងពីរគឹមានកម្លាំងថ្មដូចទៅនឹងកាសដែលផលិតមុនៗហើយវាផលិតឡើងដោយ Apple ដោយប្រើបន្ទះ Chip W1 និង H1។ សម្រាប់ព្រឺត្តិការណ៍ NBA All-Star Weekend វិញនឺងប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ តទៅហើយ៕

Https___hypebeast.com_image_2020_02_don C Custom Beats Studio3 Wireless Powerbeats Pro Lebron James Nba All Star Weekend 1

Https___hypebeast.com_image_2020_02_don C Custom Beats Studio3 Wireless Powerbeats Pro Lebron James Nba All Star Weekend 3

Https___hypebeast.com_image_2020_02_don C Custom Beats Studio3 Wireless Powerbeats Pro Lebron James Nba All Star Weekend 4

ប្រភព៖ Hypebeast