វិចិត្រកររៀបចំដុំថ្មតាមលំនាំគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅលើឆ្នេរខ្សាច់(៣០ រូបភាព)

លោក Jon Foreman បានរកឃើញសិល្បៈបែបនេះ ខណៈពេលពេលដែលគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ ហើយភ្លាមៗនោះបានគាត់បានចូលចិត្តធ្វេីវាយ៉ាងខ្លាំង។ គាត់មានអារម្មណ៍ថាពិភពធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងនោះគឺគួរតែរុករកបន្ថែម ជាពិសេសកន្លែងដែលគាត់រស់នៅ គឺ Pembrokeshire ប្រទេសវែល។

ចាប់តាំងពីតំបន់នេះមានឆ្នេរយ៉ាងទូលំទូលាយមក មួយផ្នែកធំនៃការងាររបស់លោក Foreman គឺដេីររកដុំថ្មនៅក្បែរសមុទ្រ។

លោក Foreman បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំបានបង្កើតរូបទាំងអស់នោះឡេីងដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិជាច្រើន ប៉ុន្តែថ្មគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលខ្ញុំអាចរៀបចំបានល្អបំផុត។ វាមានពណ៌ មានមុំ រូបរាង ទំហំ ការដាក់ និងគម្លាតបានល្អ។»

ជាធម្មតាខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វេីវាឡេីងដោយមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាធ្វេីរូបអ្វី រឺក៏មិនមានគំនិតអ្វីទាំងអស់! បន្ទាប់មកខ្ញុំប្រមូលអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹកមកបាន និងចាប់ផ្តើមដោយដុំថ្មទាំងនោះមកតម្រៀប ពេលនោះហេីយធ្វេីឱ្យឱ្យខ្ញុំមិនខ្វល់ជាមួយបញ្ហាផ្សេងៗ និងផ្តាច់ចេញពីភាពតានតឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ sculpttheworld.smugmug.com | Facebook | Instagram

#1

Stone Arrangement 01

#2

Stone Arrangement 02

#3

Stone Arrangement 03

#4

Stone Arrangement 04

#5

Stone Arrangement 05

#6

Stone Arrangement 06

#7

Stone Arrangement 07

#8

Stone Arrangement 08

#9

Stone Arrangement 09

#10

Stone Arrangement 10

#11

Stone Arrangement 11

#12

Stone Arrangement 12

#13

Stone Arrangement 13

#14

Stone Arrangement 14

#15

Stone Arrangement 15

#16

Stone Arrangement 16

#17

Stone Arrangement 17

#18

Stone Arrangement 18

#19

Stone Arrangement 19

#20

Stone Arrangement 20

#21

Stone Arrangement 21

#22

Stone Arrangement 22

#23

Stone Arrangement 23

#24

Stone Arrangement 24

#25

Stone Arrangement 25

#26

Stone Arrangement 26

#27

Stone Arrangement 27

#28

Stone Arrangement 28

#29

Stone Arrangement 29

#30

Stone Arrangement 30

ប្រភព៖ BoredPanda