មានតែក្មេងជំនាន់ឆ្នាំ​ ២០០០ ចុះក្រោមទេបានស្គាល់ហ្គេមទាំងអស់នេះ ! – Kalib9 ក្នុងស្រុក ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

មានតែក្មេងជំនាន់ឆ្នាំ​ ២០០០ ចុះក្រោមទេបានស្គាល់ហ្គេមទាំងអស់នេះ !

ពិតណាស់សម័យកាន់តែទំនើបបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើន មនុស្សកាន់តែអស្ចារ្យជាងមុនដោយសារតែមើលឃើញ ស្ដាប់ឮដោយគ្រាន់តែមានទូរសព្ទឆ្លាតមួយក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះ ។

ច្បាស់ណាស់អ្នកដែលកើតកំឡុង ១០ ឆ្នាំជាងមុនច្បាស់ជាស្គាល់នូវហ្គេមទាំងអស់នេះដែលបានធ្វើឱ្យក្មេងនៅសម័យនោះរវល់ភ្លេចបាយភ្លេចទឺកជាមួយវា ។ ចង់ដឹងមានអ្វីខ្លះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម ៖

 

75388440_697781484046810_2710763300290822144_o

 

75380423_697778224047136_7477829518816706560_n

 

74346048_697715394053419_3504299327596003328_n

 

74340451_697802174044741_1639982903486054400_o

 

73275613_697778284047130_7216545930688856064_o

 

74165811_697715574053401_7131534895674818560_n

 

74171295_697715487386743_4531483465589194752_n

 

74172450_697715544053404_1582312483522084864_n

 

74188831_697715570720068_890839860015792128_n

 

73161296_698462910645334_7643399322666532864_n

 

73146660_697715350720090_8486228328850653184_n

 

73102527_697715437386748_2919228377044877312_n

 

73042854_697715410720084_5577112048577282048_n

 

73014931_697715304053428_499539056263168_n

 

72997937_697715700720055_7824196404783349760_n

 

72985288_697772347381057_6464434704039804928_o

 

72875956_697715484053410_4925388402502664192_n