មនុស្សល្បីល្បាញកាលពីអតីតកាល នឹងមើលទៅយ៉ាងម៉េច ប្រសិនបើពួកគេ រស់នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១

ពីត្រកូលរាជវង្សរហូតដល់ឥស្សរជនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន សិល្បករម្នាក់កំពុងនាំពួកគេទាំងអស់គ្នាឱ្យមានជីវិតឡើងវិញ។ Becca Saladin បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងវិញនិងពិចារណាឡើងវិញនូវតួលេខដែលយើងបានឃើញតែនៅក្នុងសៀវភៅ រូបចម្លាក់ និងគំនូរប៉ុណ្ណោះ។ ការងាររបស់នាងផ្តល់ឱ្យយើងនូវការមើលឃើញពីរបៀបដែលមេដឹកនាំ និងឥស្សរជនលេចធ្លោនឹងចង់ទស្សនាប្រសិនបើពួកគេនៅមានជីវិតក្នុងចំណោមយើងសព្វថ្ងៃនេះ។

1. ម្ចាស់ក្សត្រី Nefertiti ១៣៧០ - ១៣៣០ មុនគ.ស

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

2. ម្ចាស់ក្សត្រី Victoria ឆ្នាំ 1819 −1901

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

3. ស្តេច Henry VII ឆ្នាំ 1457 — 1509

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

4. Madame du Barry ឆ្នាំ 1743 — 1793

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

5. Lisa del Giocondo (Mona Lisa) ឆ្នាំ 1479 — 1542

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

6. Ingrid Bergman ឆ្នាំ 1915 — 1982

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

7. Katherine Howard ឆ្នាំ 1523 — 1542

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

8. Katherine of Aragon​ ឆ្នាំ 1485 — 1536

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

9. Julius Caesar ឆ្នាំ 100 មុនគ.ស— 44 មុនគ.ស

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

10. ព្រះនាង Mary I នៃប្រទេសអង់គ្លេស ឆ្នាំ 1516 — 1558

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

11. Eleanor of Toledo ឆ្នាំ 1519 — 1562

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

12. Grace Kelly ឆ្នាំ 1929 — 1982

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

13. អតីតប្រធានាធិបតេយ្យអាមេរិក Abraham Lincoln ឆ្នាំ 1809 — 1865

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

14. ម្ចាស់ក្សត្រី Mary នៃប្រទេសស្កុដលែន ឆ្នាំ 1542 — 1587

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

15. Anne Boleyn ឆ្នាំ 1501 — 1536

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

16. ព្រះអង្គម្ចាស់ Albert ឆ្នាំ 1819 — 1861

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

17. Anastasia Romanov ឆ្នាំ 1901 — 1918

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

18. Jane Austen ឆ្នាំ 1775 — 1817

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

19. ម្ចាស់ក្សត្រី Isabella នៃ Castile ឆ្នាំ 1452 — 1504

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

20. ព្រះនាង Christina នៃប្រទេសដាណឺម៉ាក ឆ្នាំ 1521 — 1590

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

21. Napoleon Bonaparte ឆ្នាំ 1769-1821

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

22. Wallis Simpson ឆ្នាំ 1896-1986

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

23. អធិរាជ្យសង្គ្រាម Genghis Khan ឆ្នាំ 1162-1227

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

24. ម្ចាស់ក្សត្រី Elisabeth នៃប្រទេសអូទ្រីស ឆ្នាំ 1837-1898

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

25. Agrippina the Younger ឆ្នាំ 15  — 59

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @royalty_now_ on

តើមានអ្នកណាធ្លាប់ប្រាប់អ្នកថាអ្នកមើលទៅដូចនរណាម្នាក់ពីអតីតកាលទេ? ចែករំលែកអត្ថបទនេះ!

Preview photo credit royalty_now_ / Instagram