បុរសនោមដាក់លើកង់ឡានក្រុងរដ្ឋ នោះពេលនេះក្រសួងបានបញ្ឈប់ការងារគាត់ហើយ​ !

កាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ នោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសបុកមានការចែកចាយរូបមួយសន្លឹកដែលមានបុរសម្នាក់ដែលជាតៃកុងឡានក្រុងរបស់រាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការបន្ទោរបង់នោមដាក់កង់ឡានក្រុងនោះ ។

88983914_1465971150249265_51801664981565440_n


ឆ្លើយតបនឹងរូបភាពនេះផេកហ្វេសបុកផ្លូវការរបស់ រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង - City BUS បានបង្ហោះជាសាធារណៈអំពីសេចក្ដីប្រកាសធ្វើការបញ្ឈប់ការងាររបស់គាតហើយ ។

87677841_1465971113582602_9205681079447453696_o