ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បានចុះ កំណត់តម្លៃ​លក់​ម៉ាស់​ អាកុល​លាងដៃ ជេ​ល​លាងដៃនៅ ​តាម​បណ្តា​ឱសថស្ថាន នៅឯសៀមរាប ! – Kalib9 ក្នុងស្រុក ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បានចុះ កំណត់តម្លៃ​លក់​ម៉ាស់​ អាកុល​លាងដៃ ជេ​ល​លាងដៃនៅ ​តាម​បណ្តា​ឱសថស្ថាន នៅឯសៀមរាប !

ក្រោយពីការចាត់វិធានការរបស់ក្រសួងស្របពេលដែលម៉ាស់ ជែល ក៏ដូចជាអាកុលលាងដៃបានឡើងថ្លៃជាលំដាប់នោះពេលនេះមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តសៀមរាបក៏បានចុះតាមទីតាំងឱសថស្ថាននានាដើម្បីពិនិត្យមើលតម្លៃរបស់ផលិតផលទាំងអស់នោះដោយមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មសៀមរាបបានរៀបរាប់ថា ៖

សកម្មភាពចុះពិនិត្យតម្លៃលក់ម៉ាស អាកុលលាងដៃ ជេលលាងដៃ ដែលតម្លៃលក់រួមមាន៖ ម៉ាសម៉ាក GLS Pro ១ម៉ាស​ តម្លៃលក់​២,០០០ រៀល​ និង​KHAN Trang (វៀតណាម) តម្លៃ​២៥ដុល្លារ​ (៥០ម៉ាស)- ម៉ាក HI TEHCH ចំនួន ៥០ម៉ាស តម្លៃ

លក់ ២៤ ដុល្លារ- ម៉ាក TIANYU SHU KN 90 ១ម៉ាសតម្លៃលក់ ១៦,០០០ រៀល- ម៉ាក Face Mask Protection (ចិន)១ម៉ាស តម្លៃលក់ ១.៨ ដុល្លារ- ម៉ាក Mini Pro C (វៀតណាម) ចំនួន៥០ម៉ាស តម្លៃលក់ ២៣ ដុល្លារ - ម៉ាក Eco Fresh (វៀតណាម) ចំនួន៥០ម៉ាស តម្លលក់ ២៣ ដុល្លារ - ជេលលាងដៃ (Gel Green Crass)

៦០ មីលីលីត្រ មួយតម្លៃលក់ ៤ ដុល្លារ - ជេលលាងដៃ (Hand Cleansing

Gel) ៣០០ មីលីលីត្រ ចំនួន១ តម្លៃ

លក់ ៦ ដុល្លារ - ជេលលាងដៃ (Green Cross)

វៀតណាម ១០០ មីលីលីត្រ ចំនួន១

តម្លៃលក់ ២.៤ ដុល្លារ - ជេលលាងដៃ (DN Clean Gel) ១០០

មីលីលីត្រ ចំនួន១ តម្លៃលក់ ៥ ដុល្លារ

- យោងតាមការសាកសួរភាគច្រើនអាកុលលាងដៃ មានលក់តិចតូចនៅតាមឱសថស្ថាន។

Untitled 1

89383524_2704113453031185_6350220189220470784_n

សកម្មភាពនេះធ្វើនៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារមន្រ្តីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តសៀមរាប បានចុះស្រង់តម្លៃលក់ម៉ាស និងត្រួតពិនិត្យស្តុកម៉ាស នៅតាមបណ្តាឱសថស្ថាន នៅក្នុងក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ក្នុងគោលបំណងណែនាំដល់ ពាណិជ្ជករ អាជីវករ សេវាករ និងម្ចាស់ឱសថស្ថាន ៖

-​ សូមកុំដំឡើងថ្លៃម៉ាស់ អាកុលលាងដៃ និងជេលលាងដៃ ហួសហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម តាមរយៈការកេងចំណេញ ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រជាជនមានការលំបាក។

-​ សូមចូលរួមសហការ និងរួមចំណែកការងារមនុស្សធម៌ និងកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺរលាកសួតដោយ កូវីដ-១៩ (Covid-19)៕

89511165_2704114613031069_2660420803203432448_n

89437276_2704114139697783_75589715012616192_n

89368327_2704113593031171_6224878011137654784_n

89330672_2704113849697812_2862897269617721344_n

88360882_2704112889697908_5643947756952223744_n

88360908_2704112756364588_2917126853841911808_n

88429736_2704113013031229_8724208287718834176_n

89121130_2704114799697717_9153195629902561280_n

89262335_2704114399697757_1276832779975262208_n

89282569_2704113789697818_8145210356499742720_n

88210795_2704113379697859_4548516257913110528_n

87848169_2704114299697767_7388249398808936448_n

87831807_2704114699697727_3403278634482401280_n

87677480_2704114209697776_4623587961215123456_n