២០ សន្លឹកនេះបង្ហាញពីមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងសើចច្រើនហើយធ្វើឱ្យយើងមិនអាចទប់សំណើចបាន

យើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់មនុស្សម្នាក់ (ម្នាក់នោះប្រហែលជាអ្នក) ដែលចូលចិត្តធ្វើឱ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ។ វាមិនមានបញ្ហាទេប្រសិនបើអារម្មណ៍មានវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន - អ្វីដែលសំខាន់គឺការយកចិត្តទុកដាក់ដែលពួកគេទទួលបាន។ ទាំងនេះហើយជារូបភាពដែលមើលហើយមិនអាចទប់សំណើចបាន។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide