មិនធម្មតាទេ!!⁣ អ្នកគ្រូម្នាក់នេះពិតជាដឹងពីវិធីក្នុងការរីករាយជាសិស្សរបស់គាត់ (មានវីដេអូ)

អ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់មកពី  សាលាបឋមសិក្សាMueller នៅ ក្រុងWichita, រដ្ឋKansas ដឹងថាការអប់រំតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យសិស្សរបស់គាត់នៅពេលពួកគេមកសាលា។

ដូច្នេះនាងបានសំរេចចិត្តបង្កើតការស្វាគមន៍សិស្សរបស់គាត់។

អ្នកគ្រូ Jerusha Willenborg គឺជាគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សាមួយដែលស្វាគមន៍សិស្សនិមួយៗការវាយដៃ

គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះការចាប់ដៃមិនមែនគ្រាន់តែចាប់ដៃគ្នានោះទេខណៈដែល អ្នកគ្រូ Jerusha និងសិស្សរបស់នាងអាចត្រូវបានគេប្រើជាច្រើន។

នាងនិយាយថាការចាប់ដៃបានធ្វើឱ្យនាងនិងសិស្សរបស់នាងមានភាពរីករាយជាមួយគ្នា

វាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាយូរអង្វែងនិងរឹងមាំហើយការធ្វើបែបនេះវាកាន់តែមានភាពជិតស្និតជាមួយសិស្ស។

នេះជាវីដេអូ

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ GOODTIMES