តើអ្នកប្រើសាប៊ូអ្វីដើម្បីសម្អាតខ្លួនរបស់អ្នក សាប៊ូដុំ ឬសាប៊ូទឹក? ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសខុសវាអាចនឹងធ្វើឱ្យអ្នកកើតជំងឺមហារីក

នៅពេលនិយាយពីការងូតទឹកតើអ្នកត្រូវប្រើសាប៊ូប្រភេទណាមកសំអាត? ក្មេងភាគច្រើននិយាយថា...

ជាទីក្រុងត្រូវបានកសាងឡើងវិញពីផេះ! ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា និងណាហ្គាសាគី កាលពីសល់តែផេះ និងពេលបច្ចុប្បន្ន (មានវីដេអូ)

ពិតប្រាកដណាស់កាលពី 73 ឆ្នាំមុនអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូដែលមានឈ្មោះថា Little Boy...